top of page

הרכבה קלה ונוחה

רק שלושה חלקים

רק שלושה שלבים

1-2-3

אז מה דרוש

כדי לצאת על בטוח?

+ אין צורך במתקין מקצועי

+ תמיד דרוך - אין צורך לזכור לבצע פעולה כלשהי

+ התראה על סוללה חלשה

+ ניתן להעברה בקלות מרכב לרכב

+ ניתן להרחבה לכיסאות נוספים לאותה‭ ‬יחידת‭ ‬בקרה

גלאי‭ ‬רגישות ‭ -‬תמונה ‭ ‬2‭ ‬

משטח‭ ‬המותקן‭ ‬מתחת‭ ‬לריפוד‭ ‬כסא‭ ‬הבטיחות‭ ‬המפוקח‭, ‬ומזהה‭ ‬הימצאות‭ ‬תינוק‭ ‬בכסא‭ ‬הבטיחות‭ ‬

יחידת‭ ‬בקרה ‭ -‬תמונה ‭ ‬1‭‬

יחידה‭ ‬המותקנת‭ ‬ביציאת‭ ‬12V‭ ‬ברכב‭ ‬(מצת),‭ ‬נדרכת עם הפעלת הרכב‭ ‬ונותנת‭ ‬חיווי‭ ‬קולי‭ ‬וחזותי‬, בדקו שהמתח החשמלי כבה כשהרכב כבה - אחרת המכשיר לא יעבוד !

התקנת‭ / ‬החלפת‭ ‬סוללות ‭ -‬תמונה ‭ ‬4‭ ‬

בקר‭ - ‬הסירו‭ ‬את‭ ‬מכסה‭ ‬בית‭ ‬הסוללות‭ ‬הנמצא‭ ‬בגב‭ ‬הבקר‭ ‬והכניסו‭ ‬לתוכו‭  ‬סוללות‭ ‬חדשות‭ ‬מסוג ‭ ‬AAA, לפי‭ ‬הסימון‭ ‬המופיע‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬בית‭ ‬הסוללות.‭

‬סגרו‭ ‬המכסה‭ ‬לאחר‭ ‬הכנסת‭ ‬הסוללות‭.‬

הצמדת‭ ‬הבקר ‭ -‬תמונה ‭ ‬6‭ ‬

הסירו‭ ‬את‭ ‬הניר‭ ‬מצידו‭ ‬האחורי‭ ‬של‭ ‬הסקוטש ‬והדביקו‭ ‬אותו‭ ‬על‭ ‬משטח‭ ‬נקי‭ ‬וישר‭ ‬בדופן‭ ‬כסא‭ ‬הבטיחות‭ ‬המפוקח,‭ ‬שאליו‭ ‬הוצאתם‭ ‬את‭ ‬הכבל,‭ ‬שלב‭ ‬5‭ ‬לעיל‭.‬ על‭ ‬הסקוטש‭ ‬להיות‭ ‬מודבק באזור‭ ‬שאינו‭ ‬בהישג‭ ‬ידו‭ ‬של‭ ‬התינוק‭.‬

 

לאחר‭ ‬הכנסת‭ ‬הסוללות‭ ‬הצמידו‭ ‬את‭ ‬צדו‭ ‬האחורי‭ ‬של‭ ‬הבקר‭ ‬לבד‭ ‬ההצמדה‭.‬

הבקר‭ ‬מופעל‭ ‬ע”י‭ ‬העברת‭ ‬המפסק‭ ‬למצב‭ ‬.ON ‭  ‬על‭ ‬הבקר‭ ‬להיות‭ ‬במצב‭ ‬ON‭ ‬במשך‭ ‬כל‭ ‬תקופת‭ ‬פעילות‭ ‬המכשיר.‭ ‬אין‭ ‬לכבות‭ ‬את‭ ‬הבקר‭ ‬בתום‭ ‬כל‭ ‬נסיעה‭.‬

בקר משקל ‭ -‬תמונה ‭ ‬3‬

יחידה‭ ‬אלקטרונית‭ ‬המותקנת‭ ‬בצידו‭ ‬של‭ ‬כסא‭ ‬הבטיחות‭ ‬ומשדרת‭ ‬ליחידת‭ ‬הבקרה‭ ‬על‭ ‬הימצאות‭ ‬תינוק‭ ‬בכסא‭ ‬הבטיחות‭.

“סקוטש‮”‬‭ ‬שבגב‭ ‬הבקר‭ ‬מאפשר‭ ‬הצמדתו‭ ‬לצד‭ ‬כסא‭ ‬הבטיחות‭

התקנת‭ ‬גלאי‭ ‬משטח‭ ‬הרגישות ‭ -‬תמונה ‭ ‬5‬

הרימו‭ ‬את‭ ‬ריפוד‭ ‬כסא‭ ‬הבטיחות‭ ‬באזור‭ ‬בו‭ ‬נמצא‭ ‬מרכז‭ ‬הכובד‭ ‬של‭ ‬התינוק, ‭‬(אזור‭ ‬הישבן)‭ ‬והניחו‭ ‬את‭ ‬משטח‭ ‬הרגישות‭ ‬כאשר‭ ‬הצד‭ ‬עם‭ ‬הכיתוב‭ ‬פונה‭ ‬אליכם, ‬כלפי‭ ‬מעלה‭.‬

הוציאו‭ ‬את‭ ‬הכבל‭ ‬המחובר‭ ‬למשטח‭ ‬אל‭ ‬צידו‭ ‬של‭ ‬כסא‭ ‬בטיחות‭ ‬ ו‬החזירו‭ ‬את‭ ‬הריפוד‭ ‬למקומו‭.‬

הפעלת‭ ‬Tiny Guard‭ ‬- תמונה ‭ ‬8‭‬

Tiny Guard‭‬ מוכן‭ ‬עתה‭ ‬להפעלה‭.‬

‬הניחו‭ ‬את‭ ‬תינוקכם‭ ‬במושב‭ ‬הבטיחות‭ ‬וחגרו‭ ‬אותו‭.‬

התקנת‭ ‬יחידת‭ ‬הבקרה ‭ -‬תמונה ‭ ‬7‬

הכניסו‭ ‬את‭ ‬יחידת‭ ‬הבקרה‭ ‬לתוך‭ ‬יציאת ‭ ‬12V‭

‬(מצת‭ ‬הסיגריות)‭ ‬הקרובה‭ ‬לנהג.‭ ‬אין‭ ‬להוציא‭ ‬את‭ ‬המכשיר‭ ‬משקע‭ ‬המצת‭ ‬בתום‭ ‬הנסיעה‭.‬‬

מערכת‭ ‬Tiny Guard‭ ‬מיועדת‭ ‬לתינוקות‭ ‬ופעוטות במשקל‭ ‬2‭ ‬ק”ג‭ ‬ומעלה,‭ ‬בכלי‭ ‬רכב‭ ‬פרטיים

ואינה‭ ‬מחליפה‭ ‬את‭ ‬המחויבות‭ ‬של‭ ‬ההורה‭ ‬לשמירה‭ ‬על‭ ‬התינוק‭.‬

bottom of page